Naš odnos s pacienti

V naši ambulanti želimo zagotoviti najboljšo možno obravnavo naših pacientov in se zato zavezujemo, da bomo upoštevali vse njihove pravice. Da bi bile naše storitve učinkovite in v skladu s pričakovanji, pa potrebujemo tudi njihovo sodelovanje.

Bodimo strpni in prijazni

Delo v ambulanti je lahko zahtevno in stresno. Tudi pacienti se lahko soočajo z razmerami, ki jim niso najbolj po godu.

V primeru nezadovoljstva ali neugodja se obrnite na naše osebje. Potrudili se bomo, da bomo našli rešitev, ki bo primerna za vas in vse ostale prisotne v ambulanti.

Zaupajte v našo strokovnost in poklicno etiko, saj bomo le tako lahko najbolje poskrbeli za vaše težave.

Vsakršno verbalno, fizično ali drugačno nasilje v naši ambulanti ni dobrodošlo. V takšnih primerih bomo brez odlašanja poiskali pomoč policije.

Pacientove pravice

Pravice iz zdravstvenega zavarovanja in način njihovega uveljavljanja določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem z zavarovanju.

Zakon o pacientovih pravicah določa naslednje pacientove pravice:

 1. Pravica do dostopa zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev;
 2. Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi;
 3. Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev;
 4. Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe;
 5. Pravica do spoštovanja pacientovega časa;
 6. Pravica do obveščenosti in sodelovanja;
 7. Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju;
 8. Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje;
 9. Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja;
 10. Pravica do drugega mnenja;
 11. Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo;
 12. Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 13. Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic;
 14. Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic;

Pacientove dolžnosti

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:

 1. Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja;
 2. V času bolezni ravnati v skladu s strokovnimi navodili in načrti zdravljenja v katere je privolil;
 3. Dati pristojnemu zdravstvenemu delavcu oz. sodelavcu vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za zdravstveno oskrbo;
 4. Obvestiti zdravstvene delavce oz. sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem;
 5. Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov in zdravstvenih delavcev in sodelavcev;
 6. Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev storitev;
 7. Pravočasno obvestiti izvajalca storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje;

Uveljavljanje varstva pravic pacientov

Prva zahteva za varstvo pacientovih pravic se lahko vloži ustno pri zdravnici Bojani Kališnik Sušnik, dr. med, po telefonu 04/59-25-131 ali pisno na elektronski naslov ambulanta@s-medicus.si.

Druga zahteva za varstvo pacientovih pravic se lahko vloži ustno ali pisno pri zdravnici Tatjani Peharc dr. med. v prostorih ambulante Vita na Blejski ceti 10 v Tržiču, po telefonu 04/59-24-700 ali pisno na elektronski naslov tatjana.peharc@siol.net.

Zahteva se lahko vloži osebno v delovnem času ambulante ali v pisni obliki v poštni nabiralnik ambulante, ki se nahaja v avli v pritličju nasproti dvigala. Lahko jo pošljete tudi po navadni pošti.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic, ki v skladu s pooblastili, ki mu jih daje zakon pri uresničevanju pravic pacientu svetuje ali ga zastopa:

Avgust Rebič, Nacionalni inštitiut za javno zdravje, OE Kranj, Gosposvetska cesta 12.

Pisarna je odprta vsako sredo od 12. do 20. ure in v četrtek od 7. do 15. ure. V tem času je g. Rebič dosegljiv tudi na telefon 04/20-17-109. Vprašanja mu lahko zastavite tudi preko elektronske pošte na naslov avgust.rebic@nijz.si.