Bojana Kališnik Sušnik

dr.med, specialist splošne medicine
Bojana Kališnik Sušnik

Bojana Kališnik- Sušnik, rojena 28.1.1965 v Kranju je po zaključku osnovne šole V Tržiču nadaljevala izobraževanje na Gimnaziji Kranj, kjer je maturirala leta 1983.

Po opravljeni maturi z odličnim uspehom je isto leto opravila tudi sprejemne izpite na Medicinski fakulteti v Ljubljani in se tako vpisala na študij splošne medicine.

Na Medicinski fakulteti je diplomirala 15.10. 1990.

Po opravljenem obveznem stažu, se je leta 1992 zaposlila kot splošna zdravnica v Zdravstvenem domu v Tržiču, kjer je bila zaposlena vse do 1.10. 2003, ko je dobila koncesijo za delo kot zasebni zdravnik splošne medicine v Tržiču. Od takrat dela v svoji Zasebni ambulanti družinske medicine Bojana Kališnik- Sušnik in skrbi za skoraj 2500 opredeljenih oseb vseh starosti.

V ambulanti ima zaposleno srednjo medicinsko sestro, od leta 2012 pa tudi diplomirano medicinsko sestro v Referenčni ambulanti. 1.3.2015 je končala velik poslovni izziv, saj je skupaj še z dvema zasebnima zdravnicama pričela delati v povsem novih zasebnih prostorih v prizidku Zdravstvenega doma v Tržiču.

Junija 2002 je uspešno opravila specializacijo iz splošne medicine.

V svoji 27 letni praksi dela v splošni ambulanti vseskozi skrbi za redno strokovno izobraževanje sebe in svojih zaposlenih, poskuša nuditi svojim bolnikom strokovno, hitro in učinkovito obravnavo.

Poleg rednega dela v ambulanti opravlja tudi zdravstveno službo na športnih prireditvah v Tržiču, sodeljuje v nudenju nujne medicinske pomoči v Tržiču, pogosto pa na povabilo raznih društev in šol organizira predavanja za poslušalce vseh starosti o različnih zdravstvenih temah.

Poleg strokovnega dela je tudi mati treh sinov, v prostem času pa so ji v največje veselje različne športne aktivnosti.